"Eğitimin uzmanı, kazandırır yarınları."

KÜLTÜR, SANAT VE SPOR İMKANLARIMIZ

OKULUMUZDAKİ İMKANLARIMIZ

Tüm öğrencilerimizin, ortak kullanıma açık olan bilgisayar odaları aynı zamanda ders çalışma olanakları da sunmaktadır. Bilgisayar odamız, internet bağlantısıyla daima öğrencilerimizin hizmetindedir. Bilgisayar odaları öğrencilerimizin rahatlıkla ders çalışabileceği şekilde ve konforda düzenlenmiştir.

Ders çalışan öğrencilerimizin kullanımına sunulmuş olan bilgisayar odası, diğer öğrencilerimizin rahatsız olmamaları amacıyla farklı ve bağımsız bir bölüm olarak kullanılmaktadır. Kendisine ait bilgisayarı olmayan öğrenciler, bilgisayar odasındaki sistemden rahatlıkla faydalanabileceklerdir.

Öğrencilerimiz, müzik odamızda bulundukları süre içerisinde teorik ve pratik bilgiyi birleştirerek müzik öğrenimini gerçekleştirir. Müzik çeşitlerini, kültürünü ve tarihini öğrenerek bilinçli bir dinleyici olurken; nota ve armoni bilgisi sayesinde, müzik okur-yazarlığına katkı sağlar. Odamız, öğrencilerimizin ilgi ve beceri alanlarını keşfedebilecekleri enstrümanlarla donatılmıştır. Derslerde kullanılan enstrümanlarla, öğrencilerimizin ritim duygusu gelişir, ilgi alanlarının bu yönde artırılmasına destek olunur.

Okullumuzda, öğrencilerimizin rahatça yemek yiyebilecekleri, ferah ve hijyenik 3 yemekhane bulunmaktadır. İzmir manzaralı yemekhanelerimiz aynı anda 1500 kişiye hizmet verecek kapasitededir.

Yemeklerimiz, uluslararası belgelere sahip anlaşmalı yemek firması tarafından, gıda mühendisleri eşliğinde öğrencilerimizin günlük gıda ve kalori ihtiyaçları hesaplanarak hazırlanır. Dengeli ve düzenli beslenme kriterleri esas alınır. Yemekhane personelinin mikrofilm ve portör muayeneleri düzenli olarak yapılmaktadır. Sağlık ekiplerimiz yemeklerimizi her safhasında kontrol etmektedir.

Yemekhanelerimiz, sadece yemek yenilen değil, aynı zamanda öğretmen ve öğrencilerimizin sıcak ilişkiler de kurabildikleri, sosyalleşebildikleri mekânlardır.

Teknokent Koleji Kütüphanesi, gerek ortak, gerek bireysel çalışmaya olanak sağlayan bir öğrenme ve araştırma merkezidir. Yenilikçi modern çizgilerle tasarlanan kütüphanemizde; bireysel çalışmalar, okuma, yaratıcılık ve işbirliği için alanlar bulunmakta olup, zengin basılı ve dijital kaynaklarımız, araştırma ve okuma çalışmalarını desteklemektedir. Görevlilerimiz, öğrencilerimize araştırmaları sırasında kaynaklara erişimde yardımcı olur ve verilerin etik kullanımı konusunda bilgi verirler; okunacak eserler önerir, araştırma, okuma, işbirliği, yaratıcılık alanlarında yeni teknolojilerin kullanımına yardım eder.

Teknokent Koleji Spor Kulübü, dopdolu spor eğitim programlarıyla kursiyerlerine yaz tatili zevkli hale getirirken; eğitim döneminde ise hafta sonlarında verilen eğitimlerle sporcu adaylarının branşlarında yeteneklerini geliştirmesini sağlıyor.

Teknokent Koleji Spor Kulübü, deneyimli öğretmen kadrosu ile, spor alışkanlığı olmayan çocukları sporla tanıştırırken, çeşitli branşlara da altyapısını güçlendiriyor. Geleceğe ışık tutan sporcularını, küçük yaşta spor okullarında seçerek, sportif, sportmen, atletik, saygılı, paylaşımcı, cesur, atak ve neşeli birer “Atatürk Genci” olarak yetişmelerini sağlıyor.

 

Okulların kapanmasıyla yaz spor okullarına start veren kulübümüz, uzman eğitmen kadrosuyla 7-14 yaş arasındaki tüm çocuklara kapılarını açıyor. Kamptaki eğitimlerine başlayan öğrenciler, basketbol, voleybol, tenis, mini futbol, masa tenisi, satranç, resim, video gösterileri ve eğlenceli aktivitelerle günlerini dolu dolu geçiriyor. Yaz okullarımızda, 3’er haftalık 4 ayrı dönemde hafta içi her gün 09:00 – 16:30 saatleri arasında Pınarbaşı Spor ve Sanat Merkezi’nde eğitim veriliyor.
Okulumuzun amacı, öğrencilerimize sporu sevdirmenin yanı sıra, fiziksel gelişmelerine katkıda bulunmak, sporun bir ömür hayatlarının içinde olmasını sağlamaktır. Spor eğitimlerimiz sayesinde birçok öğrencimiz, branşlarıyla ilgili kulüp takımlarında spor yapmaya hak kazanmaktadır.

Spor Okulları kapsamında sunduğumuz kurslar:

» Basketbol
» Voleybol
» Futbol
» Tenis
» Yüzme
» Dans
» Genel Jimnastik
» Okçuluk

Çocuklar deneyerek, yaparak öğrenirler. Deneyim atölyesi ile çocuklar daha cesur düşünmenin yollarını öğrenecek, yaratıcı çalışmaların kapıları açılacak.

21.yüzyıl teknolojisi her alanda olduğu gibi eğitim sektörüne de yenilikler getiriyor. Bilgiye ulaşmanın en kolay yolu olan teknolojik ürünler, artık okullarımızda eğitim araç ve gereçleri arasında yoğun bir şekilde yer bulmaya başlamıştır

Bu gelişmeler doğrultusunda akıllı tahtanın gelişiminde dünyaya bakıldığında ABD ve Japonya’daki sınıflarda akıllı tahta kullanımı yüzde 90 ve AB ülkelerinde yüzde 70’lerdedir.
Türkiye’deki 70 biden fazla sınıf içerisinde ise sadece 7 bin civarındaki sınıfta akıllı tahta kullanılmaktadır.

Akıllı tahta, bilgisayardaki görüntünün projeksiyon cihazı yardımı ile yansıtılması sistemiyle çalışır. Tahta üzerinde bilgisayarın bütün fonksiyonları özel kalem yardımı ile çalışmaktadır.
Önceden hazırlanan ders sunumları yansıtılıp üzerinde rahatlıkla işlemler yapılarak saklanabilmekte ve kaybolmadan tekrar kullanılabilmektedir. Ders sırasında kaynağa ihtiyaç duyulduğunda arama motorları vasıtası ile ihtiyaç duyulan belgeye ulaşılabilmektedir. İstenirse o gün işlenen konu okulun web sitesine aktarılarak o gün okula gelemeyen öğrencinin derslerini takip edebilmesine imkân sağlamaktadır. Görerek eğitimin daha kalıcı olduğu düşünüldüğünde akıllı sınıfların yaygınlaşmasının önemi de ortaya çıkmaktadır. Ayrıca bu teknolojiyi kullanmak için bilgisayar okuryazarlığı yeterlidir.

Akıllı Tahtanın Faydaları
• Yaratıcılığın ortaya çıkmasını sağlar.
• Sosyal iletişimde bulunma yeteneğini geliştirir.
• Her öğrenciye, kendi hızlarında ve düzeylerinde ilerleme olasılığı verir.
• Kendine güveni arttırır.
• Problem çözme ve dikkatini bir problem üzerine yoğunlaştırma yeteneğini geliştirir.
• Öğrencinin öğrenme zamanından tasarruf sağlar.
• Belgeleme, dosyalama ve belgelere başvurma alışkanlığı kazandırır.
• Önceki çözümleri araştırıp, bunları yeni bir çözüm için kullanabilme yeteneğini geliştirme ve yeni çözüm bulmasını sağlar.
• Matematik ve dil yeteneğini geliştirir.
• Paylaşım duygusunu geliştirir.
• Daha çok bilgiye ulaşma imkanı verir.
• Dersler kayıt edilebildiği için kaçırılan ders veya konulara ulaşabilir.

Çocukların duygu ve düşüncelerini ifade etme becerilerini geliştirir. Öğrenciler, rol oynama içinde, kendi duygu ve düşüncelerini daha rahat ifade etme imkânı bulur; daha rahat ilişki kurma, dinleme ve konuşma becerileri gelişir.

Teknokent Kolejinde görsel sanatlar eğitiminde; öğrencilerin duygu, düşünce ve izlenimlerini anlatabilme yeteneklerini ve yaratıcılıklarını estetik bir düzeye ulaştırmaları hedeflenir. Öğrenciler görsel sanatları anlama ve değerlendirme becerisi kazanırken kendi sanatsal gelişimlerini sürdürebilen bireyler olarak yetiştirirler.

Okulumuzda 2 adet resim atölyesi ve 1 adet heykel/seramik atölyesi bulunmaktadır. Atölyelerde temel sanat eğitimi, sınıf seviyelerine uygun olarak planlanır. Atölye çalışmalarının yanı sıra proje ve ders konuları müze/sergi gezileri ile desteklenir. Tüm sınıf seviyelerinde öğrenciler seramik atölyesindeki çalışmalara katılır. Öğrenciler seramik çalışmalarıyla; grup içinde hareket etmeyi, yaratıcılık yönlerini geliştirmeyi, problemlere farklı çözümler getirmeyi öğrenirler. Öğrencilerin tamamlanan sanat projeleri, özel gün ve haftalarda okul genelinde sergilenir.

Çocuğun, görsel-uzamsal düşünme, yaratıcılık, dikkat – konsantrasyon, hafıza ve bellek alanlarında gelişimini sağlar, sabır, kararlılık, karar verme, yenilgiyi hazmetme, rekabet gibi tutum ve davranışlarını geliştirir.

Satranç, zeka ve sabır ile mücadeleyi öğretir. Yönetim becerisini kazandırır. Yaşamın bir izdüşümü olarak, yönetim becerisini ve sanatını kazandırır.

Satranç, pek çok olumlu niteliği bünyesinde barındıran ve entelektüel mücadelenin en yüksek şekilde cereyan ettiği bir alandır. Satrancı en temel biçimde “doğru düşünme yöntemi” olarak ele alabiliriz. Bunun dışında, satrancı bir yaşam felsefesi olarak da niteleyebiliriz. Satranç; bilimin, sanatın, sporun tüm unsurlarını barındıran sihirli bir dünyadır. Bu dünyanın nitelikleri kullanılarak; doğru, hızlı ve esnek düşünebilen, dakik hareket eden, tek bir nokta üzerine yoğunlaşabilen, ezberlemeyen ve analiz ederek öğrenen, sistemli ve disiplinli çalışmaya değer veren, kaybetmeyi de yaşamın bir parçası olarak gören, dost canlısı ve sosyal, katı kuralcı olmayan ama mevcut kurallara saygı gösteren kuşaklar yetiştirebiliriz.

Öğrencilerin sosyal yönünü geliştiren bale eğitiminin hedefleri arasında öğrenciye estetik duygu ve vücut esnekliği kazandırmak, ritim ve hareketler arasındaki uyumu ve bağlantıyı fark ettirmek vardır. Bale eğitimi alan öğrenciler, ömürleri boyunca sağlıklı ve düzgün bir bedene sahip olurlar.

Beden terbiyesi sağlar. Adaptasyonu ve motivasyonu güçlendirir. Dikkati ve duyarlılığı artırır. Hedefe odaklanmak, hayatta karşısına çıkabilecek sorunların çözümüne yardımcı olur.

Çocuklar, golf oynayarak, doğa koşullarıyla ve rakipleriyle, en centilmen şekilde mücadele etmeyi öğrenir. Doğru güç kullanımını, denge ve konsantrasyona sahip olmanın önemini kavrar.

 

tr_TRTR_TR