"Eğitimin uzmanı, kazandırır yarınları."

EĞİTİM SİSTEMİ

EĞİTİM SİSTEMİ

TEKNOLOJİ VE İNOVASYON EĞİTİMİ

Her bir dersliği laboratuvar ve atölye olarak kullandığımız yeni nesil akıllı sınıflarda verdiğimiz eğitimlerle öğrencilerimiz dijital okuryazarlığı kazanır; teknolojiyi üreten ve yöneten öğrenciler yetişir. Farklı disiplinlerin birlikte kullanıldığı, bilimsel düşünme becerilerinin geliştirildiği bu atölyelerde öğrencilerimiz üretim tabanlı bilgisayar bilimlerinde hazırladıkları projeleri üretime dönüştürerek hayata geçirme fırsatını yakalar. Böylece öğrencilerimiz, teknoloji sınıf modeliyle dijital bir eğitim ortamında, yaparak yaşayarak, sınıfın ve okulun sınırlarını aşarak teknolojiyle tüm dünyaya açılarak öğrenirler. Teknolojisi ve İnovasyon eğitimi kapsamında Etik, Güvenlik ve Toplum, Problem Çözme ve Algoritmalar, Programlama, Robot Programlama, Web Tabanlı Programlama, Mobil Programlama gibi dersler de verilir. Mesleğe yönelik bilgisayar uygulamalarıyla öğrencilerimiz yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri edinirler. Bu atölyelerde uygulanan programlar, dijital teknolojilerin doğru ve sağlıklı kullanımını, teknolojik aletlerin çalışma prensiplerini, basit algoritma geliştirmeyi, programlamayı, proje hazırlama ve makine dillerini öğrenerek mesleğe yönelik temel becerileri kazanırlar.

GİRİŞİMCİLİK VE PROJE EĞİTİMİ

Ülkemiz, sürekli ve hızlı bir şekilde büyümekte, bölgesinde ve dünya ölçeğinde önemli bir aktör konumuna gelmektedir. Gelişmenin devam edebilmesi, yenilikçi ve girişimci fikirlerle desteklenmesi ile; girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması ise ancak bu eğitimlerin daha küçük yaşlardan itibaren verilebilmesi ile mümkün olacaktır. Bu gerçeklerden hareketle Teknokent Koleji olarak tüm öğrencilerimize girişimcilik programı uygulanır. Bu program kapsamında öğrencilerimize oluşturulan sosyal kulüplerle teorik bilgilerini pekiştirme ve başta yazılım ve e-ticaret olmak üzere alanında yenilikçi fikirleriyle başarıya ulaşmış girişimcilerle bir araya gelme imkânı sunulur.

HAYATA VE ÜNİVERSİTEYE TAM HAZIRLIK EĞİTİMİ

Eğitim programlarındaki amacımız öğrencilerimizin temel akademik derslerle ilgili öğrenmelerini tam olarak sağlamaktır. Öncelikle öğrencilerimizin matematiği matematik gibi, fiziği fizik gibi öğrenmelerini sağlamaktır. Temel öğrenme becerilerini kazanan her öğrencimizin bir üst öğrenim kurumuna hazırlanması bir sistem dahilindedir. Bu sistemde temel amacımız, her öğrencimizin sınava yönelik tüm ihtiyaçlarını okul ortamında karşılamak, test tekniği ve akademik başarısını artırmak, mutlu olacağı, istediği bölümü kazanmasını sağlamaktır. Üniversiteye hazırlık sürecinde tüm öğrencilerimize ayrı ayrı, onların bu süreçteki tüm zihinsel ve duygusal ihtiyaçları dikkate alınarak, profesyonel eğitim koçluğu ile

özel bir danışmanlık hizmeti yürütülür. Bu süreçte sınav sistemi tanıtılır, öğrenciye uygun çalışma yöntemleri belirlenir, hedef belirleme ve kaygıyı azaltmaya yönelik motivasyon çalışmaları ile sınav sonrası uzman tercih danışmanlığı yapılır. 11. sınıfın başından itibaren başlatılan üniversiteye tam hazırlık programı, yarıyıl tatili, yaz tatili süresince belirli bir plan, program ve takvim çerçevesinde yürütülür.

tr_TRTR_TR