"Eğitimin uzmanı, kazandırır yarınları."

EĞİTİM FELSEFEMİZ

EĞİTİM FELSEFEMİZ

Disiplin: Öğrenciye öz disiplin ve sosyal düzen kurallarını aktarmak.

Akademik Başarı: Eğitim öğretim süreçlerinde öğrencinin kendini geliştirmesine rehberlik etmek.

Sorumluluk: Problem karşısında problem çözme yeteneklerini geliştirme.

Denetim: Yıl içinde belirli aralıklarla yapılan ölçmelerle gelişimi takip etmek.

Bilgi ve Teknoloji: bilimsel süreçleri takip ederek,yeni imkanlar doğurmak.

Herkese Başarı: Her alanda sunulan imkanlarla öğrencinin eksik yönlerini tamamlamak.

Aile ile iş Birliği: Aile ile sürekli iletişim halinde kalarak öğrenciye karşı tutarlı bir yaklaşım geliştirmek.

tr_TRTR_TR