"Eğitimin uzmanı, kazandırır yarınları."

AİLE REHBERLİĞİ

TEKNOKENT'TE AİLE REHBERLİĞİ

• Öğrenci için etkili olabilecek okul-aile işbirliğinin oluşturulması.
• Öğrencilere okulda kazandırılması hedeflenen davranışların evde desteklenmesini sağlama.
• Evde öğrenciyi olumsuz etkileyen koşulları olumluya dönüştürme.
• Okulda alınacak kararlara katılım ve bunların uygulanmasında ortak anlayış geliştirme.
• Öğrencinin bulunduğu gelişim düzeyine uygun davranışları anlama ve yönlendirme.
• Ebeveyn ve çocuk arasındaki iletişim becerilerinin geliştirilmesi.
• Öğrencinin özelliklerine uygun eğitsel ve mesleki planlama yapılması.
• Öğrencinin her açıdan gelişimini sağlayacak uygun yaşam koşullarının oluşturulması.
• Öğrencinin okula ve öğretmenlerine karşı olumlu tutumlar benimsemesi.
• Özel gereksinimi olan öğrenciler için işbirliğinin oluşturulması.

 

Okul ve Ailenin üzerlerine düşen rolleri en ideal şekilde gerçekleştirmek için ailenin eğitim süreçlerine katılımını ve güven esasına dayalı güçlü bir iş birliğini çok önemsiyoruz. Bu amaçla velilerimize yönelik onlarda farkındalık oluşturmak, bilgi ve farklı bakış açıları edinmelerine katkı sağlamak için öğrencilerimizin akademik, bireysel eğitim ve gelişimlerine dair aile okulu çalışmaları ve seminerler düzenlenir. Öğrencilerimizin ergenlik dönemi gelişim özellikleri, anne-baba rolleri ve tutumları vb. konularda ailelerle bireysel görüşmeler gerçekleştirilir ve onlara bilgilendirici materyaller gönderilir.

tr_TRTR_TR