"Eğitimin uzmanı, kazandırır yarınları."

AİLE REHBERLİĞİ

TEKNOKENT'TE AİLE REHBERLİĞİ

• Öğrenci için etkili olabilecek okul-aile işbirliğinin oluşturulması.
• Öğrencilere okulda kazandırılması hedeflenen davranışların evde desteklenmesini sağlama.
• Evde öğrenciyi olumsuz etkileyen koşulları olumluya dönüştürme.
• Okulda alınacak kararlara katılım ve bunların uygulanmasında ortak anlayış geliştirme.
• Öğrencinin bulunduğu gelişim düzeyine uygun davranışları anlama ve yönlendirme.
• Ebeveyn ve çocuk arasındaki iletişim becerilerinin geliştirilmesi.
• Öğrencinin özelliklerine uygun eğitsel ve mesleki planlama yapılması.
• Öğrencinin her açıdan gelişimini sağlayacak uygun yaşam koşullarının oluşturulması.
• Öğrencinin okula ve öğretmenlerine karşı olumlu tutumlar benimsemesi.
• Özel gereksinimi olan öğrenciler için işbirliğinin oluşturulması.

tr_TRTR_TR