"Eğitimin uzmanı, kazandırır yarınları."

AKILLI EĞİTİM UYGULAMASI

AKILLI EĞİTİM UYGULAMASI

Teknokent Koleji’nde eğitim, ezberletmek değil, öğretmek amacını taşıyor.
Çocukların zeka, karakter ve yeteneklerini ortaya çıkararak, hayatlarının bugün ve gelecekte ilgileri doğrultusunda şekillenmesinin yolunu açıyor; mutlu ve başarılı bir yaşama sahip olmaları için ortam hazırlıyor. Çocuklar, en güçlü, en sağlam eğitimi okullarında alırken, okulları, yoğun sosyal etkinliklerle çocuklar için hem eğlendikleri hem de öğrendikleri bir yaşam alanına dönüyor.

AKILLI TAHTA

21.yüzyıl teknolojisi her alanda olduğu gibi eğitim sektörüne de yenilikler getiriyor. Bilgiye ulaşmanın en kolay yolu olan teknolojik ürünler, artık okullarımızda eğitim araç ve gereçleri arasında yoğun bir şekilde yer bulmaya başlamıştır

Bu gelişmeler doğrultusunda akıllı tahtanın gelişiminde dünyaya bakıldığında ABD ve Japonya’daki sınıflarda akıllı tahta kullanımı yüzde 90, AB ülkelerinde yüzde 70’lerdedir.

Türkiye’deki 70 biden fazla sınıf içerisinde ise sadece 7 bin civarındaki sınıfta akıllı tahta kullanılmaktadır.

Akıllı tahta, bilgisayardaki görüntünün projeksiyon cihazı yardımı ile yansıtılması sistemiyle çalışır. Tahta üzerinde bilgisayarın bütün fonksiyonları özel kalem yardımı ile çalışmaktadır.

Önceden hazırlanan ders sunumları yansıtılıp üzerinde rahatlıkla işlemler yapılarak saklanabilmekte ve kaybolmadan tekrar kullanılabilmektedir. Ders sırasında kaynağa ihtiyaç duyulduğunda arama motorları vasıtası ile ihtiyaç duyulan belgeye ulaşılabilmektedir. İstenirse o gün işlenen konu okulun web sitesine aktarılarak o gün okula gelemeyen öğrencinin derslerini takip edebilmesine imkân sağlamaktadır. Görerek eğitimin daha kalıcı olduğu düşünüldüğünde akıllı sınıfların yaygınlaşmasının önemi de ortaya çıkmaktadır. Ayrıca bu teknolojiyi kullanmak için bilgisayar okuryazarlığı yeterlidir.

Akıllı Tahtanın Faydaları
• Yaratıcılığın ortaya çıkmasını sağlar.
• Sosyal iletişimde bulunma yeteneğini geliştirir.
• Her öğrenciye, kendi hızlarında ve düzeylerinde ilerleme olasılığı verir.
• Kendine güveni arttırır.
• Problem çözme ve dikkatini bir problem üzerine yoğunlaştırma yeteneğini geliştirir.
• Öğrencinin öğrenme zamanından tasarruf sağlar.
• Belgeleme, dosyalama ve belgelere başvurma alışkanlığı kazandırır.
• Önceki çözümleri araştırıp, bunları yeni bir çözüm için kullanabilme yeteneğini geliştirme ve yeni çözüm bulmasını sağlar.
• Matematik ve dil yeteneğini geliştirir.
• Paylaşım duygusunu geliştirir.
• Daha çok bilgiye ulaşma imkanı verir.
• Dersler kayıt edilebildiği için kaçırılan ders veya konulara ulaşabilir.

tr_TRTR_TR